Meerjarenonderhoud

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is onmisbaar bij het beheren en onderhouden van vastgoed. Een compleet en correct plan geeft voor een langere periode zicht op het noodzakelijk uit te voeren onderhoud en bijbehorende exploitatiekosten.

Bergh Onderhoudsplan maakt meerjarenonderhoudsplannen. We richten het meerjarenonderhoud naar wens in: van specifiek voor één discipline tot integraal, inclusief (lopende) onderhoudscontracten en schoonmaak. Per gebouwonderdeel geven we aan wat nodig is om het gebouw in de juiste conditie te houden.

Inzicht in het meerjarenonderhoud biedt de mogelijkheid om een voorziening aan te leggen voor uitvoering. Een MJOP levert vanuit fiscaal oogpunt de onderbouwing voor reserveringen. Bij groot onderhoud mag een onderhoudsvoorziening of kostenegalisatiereserve worden gevormd, met een jaarlijkse dotatie ten laste van de winst.

Sports- en Leisurecentrum De Boulevard

Van overzicht naar inzicht

Opdrachtgever: Zoom Invest

Medisch Centrum De Poort

Meerdere functies, één plan

Opdrachtgever: Stadlander