Onderhoudscontracten

Eén aanspreekpunt

Bergh Onderhoudsplan coördineert de uitvoering van alle onderhoudscontracten. Aan de hand van de meerjarenbegroting maken we inzichtelijk welke activiteiten en kosten op bepaalde momenten terug komen, denk aan:

  • Automatische schuifdeuren, rolluiken of rolschermen.
  • CV-onderhoud.
  • Beheer en onderhoud van de brandmeldcentrale of ontruimingsinstallatie.
  • Wettelijk verplichte keuringen.
  • Schoonmaakonderhoud.
  • Dakinspecties en valbeveiliging.
  • Brandveiligheidsinspecties.
  • Schilder- en gevelonderhoud.

We koppelen uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en certificaten periodiek terug via een overzichtelijke rapportage.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om vastgoedinformatie vanaf iedere gewenste locatie te monitoren.

Sports- en Leisurecentrum De Boulevard

Van overzicht naar inzicht

Opdrachtgever: Zoom Invest

Medisch Centrum De Poort

Meerdere functies, één plan

Opdrachtgever: Stadlander