Online gebouwbeheer

Bergh Onderhoudsplan biedt de mogelijkheid om vastgoedinformatie vanaf iedere gewenste locatie te monitoren. We maken deze informatie inzichtelijk via de beveiligde functionaliteit Online gebouwbeheer.

Onderdelen die we onder andere in beeld kunnen brengen zijn:

Sports- en Leisurecentrum De Boulevard

Van overzicht naar inzicht

Opdrachtgever: Zoom Invest

Medisch Centrum De Poort

Meerdere functies, één plan

Opdrachtgever: Stadlander