Stappenplan

Hoe krijgt u inzicht in de bouwkundige staat en onderhoudskosten? En, hoe kunt u uw vastgoed in topconditie houden?

Stap 1: Aanleveren belangrijke gegevens (indien aanwezig)
Dit gaat over tekenwerk, gegevens verbouwingen, (onderhouds)contracten.

Stap 2:  Uittrekken van hoeveelheden en maken inventarisatie.

Stap 3:  Interview beheerder / gebruiker.

Stap 4: Inspectie ter plaatse / 0-meting / conditiemeting.

Stap 5: Bepalen van cyclus / onderhoud.

Stap 6: Het maken van de rapportage
voor een horizon van 10, 20 of 30 jaar met daarin de geconstateerde gebreken, foto’s, onderhoudsmaatregelen, het uitvoeringsjaar en de kosten. Een zogenaamd Meerjaren(onderhouds)plan. Dit plan wordt om de drie jaar geactualiseerd.

Stap 7: Indien gewenst kunnen wij ook de onderhoudswerkzaamheden die uit het plan voort komen uitvoeren en coördineren.

Voor vaste partners voeren wij tevens service- / verbouwingswerkzaamheden uit en we hebben een 24/7 storingsdienst.

Sports- en Leisurecentrum De Boulevard

Van overzicht naar inzicht

Opdrachtgever: Zoom Invest

Medisch Centrum De Poort

Meerdere functies, één plan

Opdrachtgever: Stadlander