•  
  •  

Bravis ziekenhuis

Project details

Opdrachtgever: Bravis ziekenhuis

Bergh Onderhoudsplan is benaderd door het Bravis ziekenhuis om meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) op te stellen voor alle locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom. De plannen zijn gemaakt voor een periode van 10 jaar.

Het doel van het MJOP is om te bekijken waar er de komende jaren onderhoud noodzakelijk is aan de gebouwen. Er wordt inzicht gegeven in de kosten en de bedragen die gereserveerd moeten worden voor de uitvoering van het onderhoud.

Bergh Onderhoudsplan heeft voor Bravis ziekenhuis de bouwkundige staat van de panden beoordeeld.

Om een goed MJOP op te kunnen stellen is het van belang om vooraf een opname uit te voeren, waarmee de gebreken van een gebouw te zien zijn. Er is met adviseurs gekeken naar onder andere de bouwkundige staat van het schilderwerk, de gevels en het dak. Deze gegevens worden vastgelegd en met behulp van beschikbare tekeningen worden de juiste hoeveelheden berekend. Aan de hand van kengetallen worden de kosten bepaald.

Er is inmiddels voor elk gebouw van het Bravis ziekenhuis een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, zodat het voor de opdrachtgever overzichtelijk blijft wat er voor elk jaar en per gebouw aan onderhoud noodzakelijk is.